NIDEC ASI (Beijing) Co.

NIDEC ASI (Beijing) Co.

NIDEC ASI (Beijing) Co., Ltd

Gongti North Road 6a Rm.801 Zhongyu Plaza

Chaoyang District

Beijing Shi 100027, China